Doplněná hygienická opatření

Doplněná hygienická opatření platná od 10. září 2020
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Školní jídelna:
• Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
• Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
• Zvýšenou měrou se dodržují běžná hygienická pravidla.