Bakaláři

Přihláška ke stravování

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

Provozní doba SRPEN 2020: 17. 8. – 31. 8. 2020 denně 7,00 – 12,30 hodin

PRACOVNÍ DOBA V KANCELÁŘI ŠJ od září:

Denně 6,15 – 11,00 hodin  a   13,45 – 14,15 hodin

I.  ZÁKLADNÍ INFORMACE

Žákovi je poskytováno dotované školní stravování v době školního vyučování (Vyhláška č. 463/2011 Sb., ze dne 23. prosince 2011)Žáka přihlašuje ke školnímu stravování zákonný zástupce tím, že řádně vyplní a odevzdá vedoucí školní jídelny závaznou PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ.II. V souladu vyhláškou jsou děti zařazovány do věkových skupin a to na dobu školního roku.

Věkové skupiny

6 – 10 let   26,00 Kč           11 – 14 let  27,00 Kč           15 – a více let  29,00 Kč

Ke stravování je nutné zakoupit čip, cena čipu je 120,- Kč. Nepoškozený čip lze po ukončení stravování vrátit do 2 měsíců od ukončení docházky. Kdo má kartičku ke stravování, může ji stále využívat.BEZ KARTY NEBO ČIPU SE OBĚDY NEVYDÁVAJÍ !!

II.  ZPŮSOB ÚHRADY STRAVNÉHO

Obědy se platí zálohově, měsíc dopředu!!

! PLATBY ZA OBĚDY PŘIJÍMÁME POUZE Z BĚŽNÉHO ÚČTU - PŘÍKAZ K ÚRHADĚ NEBO HOTOVĚ.

-BĚŽNÝ ÚČET: formou trvalého příkazu z účtu ( vždy do 20. v měsíci na další měsíc).

-PLATBA V HOTOVOSTI: pouze v odůvodněných případech je možná hotovostní platba do pokladny školní jídelny, platba musí být provedena na konci měsíce na měsíc další a to NA CELÝ MĚSÍC ( NE PO DNECH, TÝDNECH!!).

K PLATBĚ JE NUTNÉ VYPLNIT VARIABILNÍ, SPECIFICKÝ A KONSTANTNÍ SYMBOL, KTERÝ DOSTANETE PŘI PŘIHLÁŠENÍ NEBO NA TELEFONU 359 57 40 72.

III.  ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO:   Obědy lze odhlašovat den předem do 14,00 hodin nebo v naléhavém případě do 7,00 hodin ráno na ten den.V době nemoci nebo nepřítomnosti ve škole není možné žákům poskytovat dotovanou stravu (oběd). Jídlo je možné odebrat do jídlonosiče pouze PRVNÍ DEN NEMOCI nebo nenadálé nepřítomnosti žáka ve škole. V dalších dne nemoci se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda, to je 60,00 Kč .V případě, že žák není na další dny nemoci řádně odhlášen, je povinnost zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši, tedy 60,00 Kč za jeden oběd.Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole.

Telefon: 359 574 072      email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IV. OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY PŘES INTERNET (www.strava.cz)Každý den do 14,00 hodin lze přihlásit oběd na den následující, pokud jsou peníze na účtu.Odhlásit je možné oběd do 7,00 hodin ráno na ten den.Jakékoliv jiné změny na další dny bez omezení.V případě zájmu dostanete v kanceláři ŠJ další informace.

V Sokolově 1. 7. 2020                                             Jiřina Šobíšková, ved. ŠJ

 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ

Jméno a příjmení žáka……………………………………………….

Třída……………………..Datum narození………………………….

Adresa……………………………………………………………………………

Způsob platby……………………………………………………….

Číslo účtu……………………………………………………………

Jméno, příjmení, telefon – matka…………………………………………………

Jméno, příjmení, telefon – otec…………………………………………………...

Email: ……………………………………………………………….

 

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s pokyny ke stravování

 a provozním řádem ŠJ.

 

V Sokolově dne………….....   podpis zákonného zástupce………………..……