Bakaláři


              

Otázky a odpovědi

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

1. Přihlášky na střední školu

 • Zákonný zástupce může podávat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky dostanete u nás ve škole od TU.
 • Jednotná kritéria přijímacího řízení musí být prokazatelně vyhlášena ředitelem SŠ (např. na nástěnce na SŠ a na webových stránkách)
  • u oborů s talentovými zkouškami do 31. 10.
  • U oborů bez talentové zkoušky do 31. 1.
 • Přihlášku podává zákonný zástupce řediteli střední školy (SŠ).
  • Pokud se uchazeč hlásí na SŠ na obor s talentovou zkouškou, podává se přihláška do 30. 11.
  • Pokud se uchazeč hlásí na SŠ na obor bez talentové zkoušky, podává se přihláška do 1. 3.
 • První týden v březnu dostanou na ZŠ žáci (oproti podpisu) vyplněné zápisové lístky (žáci, kteří se hlásí na obor s talentovými zkouškami poslední týden v listopadu).

2.         Talentové zkoušky

 • Talentové zkoušky do oborů „82 Umění a užité umění“ a na sportovní gymnázia proběhnou v termínu od 2. 1. do 15. 1. Na konzervatoře od 15. 1. do 31. 1.)

3.         Přijímací zkoušky

 • Ředitel SŠ musí pro 1. kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl.
 • Přijímací zkoušky pro prvé kolo přijímacího řízení proběhnou pro čtyřleté maturitní obory 13. a 14. 4. 2023.; pro šestiletá a osmiletá gymnázia 17. a 18. 4. 2023
 • 14 dní před konáním 1. kola přijímacích zkoušek zasílá SŠ pozvánku k přijímací zkoušce. Pro další kola přijímacího řízení je pozvánka k přijímací zkoušce zasílána 7 pracovních dní předem (nemusí být stanoveny 2 termíny).

4.         Přijetí na SŠ

 • Rozhodnutí o nepřijetí zašle ředitel SŠ do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení. Seznam přijatých uchazečů pouze zveřejní (rozhodnutí neposílá).
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí se po 5 pracovních. dnech považují za doručená.
 • Po přijetí na SŠ odevzdají do 10 pracovních dnů uchazeči na SŠ zápisový lístek. Před odevzdáním zápisového lístku na SŠ donese žák lístek svému třídnímu učiteli, který ho zkopíruje a založí.
 • Pokud není zápisový lístek do 10 dnů odevzdán na SŠ – zaniká platnost rozhodnutí o přijetí         na SŠ.

5.         Nepřijetí na SŠ

 • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí, lze podat odvolání uchazeče proti nepřijetí na SŠ.
 • Uchazeč musí zjistit volná místa na SŠ (2. kolo přijímacího řízení, 7 dní před konáním přijímací zkoušky se posílá pozvánka):
  • na stránkách karlovarského kraje;
  • na stránkách střední školy;
  • telefonní ověřování na SŠ.
 • Může se podat neomezené množství přihlášek, uvádí se na ně jen jedna škola.
 • Dále se postupuje podle pokynů SŠ.

Pokud byste se chtěli na něco zeptat, neváhejte kontaktovat výchovného poradce školy emailem.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přijímací řízení na SŠ informace

Publicita