Bakaláři


              

Robotící na škole

Přihlášení

Základní informace_lego robot

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Karlovarském kraji

Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

Realizace a ukončení projektu: 1.9.2013 až 36.6.2015

Účast školy v projektu: nefinanční partner

Zastřešující škola: SPŠ Ostrov

Lektor ZŠ:  Mgr. Karel Rambousek

Rešerše projektu - stručná charakteristika:

Projekt si klade za cíl investičně a metodicky podpořit přírodovědné a technické vzdělávání na středních a základních školách v Karlovarském kraji. V projektu je zapojeno 12 středních škol a gymnázií v roli finančních partnerů projektu. Jednotlivé školy budou podporovat přírodovědné a technické vzdělávání jak na svých školách, tak i na základních školách, které budou plnit roli nefinančních spolupracovníků. Projekt je postaven na 5 klíčových aktivitách a to: Investiční vybavení laboratoří, odborných učeben a středisek praktického vyučování; Neinvestiční podpora středních a základních škol; Podpora spolupráce středních a základních škol včetně spolupráce se zaměstnavateli; Realizace krajských setkání v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání; Podpora jazykové vybavenosti žáků v technických a přírodovědných oborech.

Přínos pro ZŠ:

V rámci projektu bude vytvořeno při SPŠ Ostrov robotické pracoviště, které zatraktivní technické vzdělávání a oživí vhodně výuku pro žáky ZŠ exkurzemi a části výuky volnočasových aktivit.

ZŠ obdrží formou zapůjčení 3 stavebnice LEGO MINDSTORMS NXT EDU a 1 robotický manipulátor 3D pro realizaci volnočasové aktivity. Stavebnice robotického charakteru LEGO rozvíjí u žáků ZŠ logické myšlení a technické uvažování, zručnost a praktické dovednosti, zvyšuje technický potenciál v oblasti informačních technologií, strojírenství a elektrotechniky, přičemž v neposlední řadě pak zájem o uvedené obory.

Dále žáci ZŠ navštíví pracoviště využívající roboty a v neposlední řadě bude probíhat celoroční pravidelně se opakující volnočasová aktivita na ZŠ pod vedením učitele ZŠ (lektora), zaměřená na programování malých robotů. Následně pak v druhé fázi zaměřena na seznámení s programováním robotů v odborné učebně na SPŠ Ostrov pod vedením lektora ZŠ a lektora SŠ.

Odkaz na www stránky SPŠ Ostrov (P9):

http://spsostrov.cz/podpora-technickeho-vzdelavani-roboti