Bakaláři


              

Revitalizace areálu Bohemia - II. etapa

 

Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614, se zapojila jako partner do projektu CZ.1.09/4.1.00/36.00791 Sokolov – Revitalizace areálu Bohemia – II. etapa.

Jedná se o akci realizovanou městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci dotace z Regionálního operačního programu NUTS II SEVEROZÁPAD, prioritní osa 4, oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR. Více informací na http://www.nuts2severozapad.cz/ a http://europa.eu.

 

Místo stavby: areál Bohemia v Sokolově

Doba výstavby: 06/2012 – 04/2013

 

Realizací projektu došlo k vybudování víceúčelové naučné stezky, speciálního okruhu určeného pro bruslaře v délce cca 1 km, který zároveň slouží jako naučná stezka.

Na území města Sokolov tak vznikl ucelený sportovně-rekreační areál, který nabízí na jednom místě sportovní vyžití a zároveň podmínky pro odpočinek a rekreační aktivity.

 

Více informací o celém projektu naleznete na stránkách města Sokolov: http://www.sokolov.cz/scripts/detail.php?pgid=117.