Bakaláři


              

1. školní jarmark

Děkujeme našim žákům, všem rodičům, prarodičům, učitelům, vychovatelkám, asistentkám, kuchařkám, správním zaměstnancům, přátelům a kamarádům za podporu našeho 1. školního jarmarku, za to, že skoro všechno vykoupili. 

Celý výtěžek Školního jarmarku bude věnován na zvelebení školní zahrady. Na to, co nakoupíme, budou mít vliv všichni žáci prostřednictvím žákovského zastupitelstva, které za Jarmark vlastně může.